Identificacions preventives per part dels mossos d’esquadra durant l’11S a Barcelona

Identificacions preventives per part dels mossos d’esquadra durant l’11S a Barcelona

Estem rebent avisos de manifestants que estan sent identificats per Mossos d’Esquadra. En algunes ocasions se’ls informa que es procedirà així amb tota la gent que s’atansi a les convocatòries de l’Esquerra Independentista.


Recordem que aquesta mena d’actuacions són il·legals i poden ser constitutives de delictes de prevaricació, discriminació, contra l’exercici de Drets Humans, amb les conseqüents penes per aquells funcionaris que ho realitzin, com per aquells responsables polítics que ho hagin acordat i ordenat.

Sembla increïble però toca haver de recordar que el dret de manifestació és un Dret Fonamental, recollit pels convenis Internacionals de Drets Humans, que vinculen i obliguen als Poders Públics de l’Estat. A la Generalitat també. D’aquest marc jurídic en deriva la prohibició d’identificar ningú sense una base legal, recollida en l’art. 16 de la Llei de Seguretat Ciutadana (llei mordassa). Aquesta estableix, entre altres coses:

«1. En el compliment de les seves funcions d’indagació i prevenció delictiva, així com per a la sanció d’infraccions penals i administratives, els agents de les Forces i Cossos de Seguretat podran requerir la identificació de les persones en els següents supòsits:

a) Quan existeixin indicis que han pogut participar en la comissió d’una infracció.

b) Quan, en atenció a les circumstàncies concurrents, es consideri raonablement necessari que acreditin la seva identitat per a prevenir la comissió d’un delicte.»

De l’ordenament jurídic no només se’n desprèn la prohibició de la identificació sense motius o, encara pitjor, la identificació per motius ideològics, sinó que obliga les administracions a procurar la major protecció dels drets fonamentals de manifestació, llibertat d’expressió i de participació política. Les actuacions que s’adrecen contra un col·lectiu en concret, o contra persones d’una determinada ideologia poden suposar per una banda una ingerència al legítim dret fonamental en concret, suposa una discriminació i alhora pot tenir un efecte de coacció cap a la població concernida en l’exercici dels seus drets fonamentals.

Des d’Alerta Solidària entenem que atès el context polític, i especialment al Principat de Catalunya, és inadmissible que aquells que denuncien derives autoritaries de l’Estat espanyol actuin exactament, o fins i tot pitjor, que aquells que critiquen

Contra la doble vara de mesurar del Govern d’Esquerra i Junts Per Catalunya, exigim que s’aturin les identificacions «prevetives».

Contra la seva repressió ens trobaran d’empeus, ahir, avui i demà!

#SEGUEIX ALERTA A INSTAGRAM