Davant l'elecció de Leopoldo Torres Boursault com a membre del Subcomitè Internacional de Prevenció

Davant l'elecció de Leopoldo Torres Boursault com a membre del Subcomitè Internacional de Prevenció

En el dia d'avui, Leopoldo Torres Boursault ha estat triat, a proposta del Govern espanyol, membre del Subcomitè Internacional previst en el Protocol Facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la Tortura i altres Penes Cruels, Inhumanes o Degradants (OPCAT).

Aquesta elecció posa en qüestió la independència dels organismes que haurien de fixar les normes reals de funcionament del Protocol, i suposa una fallida en les expectatives generades per l'aprovació per l'Assemblea de les Nacions Unides en 2002 i la ratificació del mateix pel govern espanyol, a l'abril d'aquest any.

Els principis i garanties de funcionament transparent que s'estableixen en el Protocol, així com els principis recomanats pels sectors i organismes internacionals i nacionals implicats en l?engegada del Protocol com són la participació de la societat civil, la total independència dels poders dels estats,… l'exigència d'una distribució geogràfica equitativa dels membres i la representació de les diferents formes de civilització i sistemes jurídics dels Estats Parts, pot haver estat anul·lades d'un sol cop:

 

Post a Comment

#SEGUEIX ALERTA A INSTAGRAM