El consell d'estudiants clausura de manera arbitrària el local del SEPC a la UIB

El consell d'estudiants clausura de manera arbitrària el local del SEPC a la UIB

Dimarts cinc de desembre, el mateix dia que el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) engega una campanya de denúncia contra Joan Enseñat ( president del Consell d’Estudiants de la UIB ), es produeixen els següents fets: – La clausura de la seu on es reuneix el SEPC per part de la secretària del Consell d’Estudiants, Maria José Morales, al•legant, en tot moment, que actuava com a representant del Consell d’Estudiants.

– Desaparició del material de la campanya crítica contra Joan Enseñat, la qual es trobava dins el recinte prèviament a la seva clausura.

– Retirada de tots els cartells que es trobaven a dins i a fora de la seu alterant, d’aquest mode, l’espai físic on es reuneixen els membre del SEPC. Aquesta acció és duta a terme per l’abans esmentada secretària del Consell d’Estudiants, María José Morales.

A conseqüència, el SEPC valora aquests fets de la següent manera:

– Un atac a la llibertat d’expressió.

– Una vulneració de la privacitat dels documents que pertanyen al SEPC.

I ( el SEPC ) denuncia:

– Les actituds autoritàries i prepotents dels membres del Consell d’Estudiants, Joan Enseñat i María José Morales. Per la qual cosa, demanam l’obertura d’expedients del president del Consell d’Estudiants, així com de la seva secretària a causa de l’abús de poder que van cometre com a representants del Consell d’Estudiants. També demanam nou procés electoral al Consell d’Estudiants.

Post a Comment

#SEGUEIX ALERTA A INSTAGRAM