Presentació del Protocol d’Istanbul, una eina més contra la tortura

Presentació del Protocol d’Istanbul, una eina més contra la tortura

Després de mesos de feina, l’Associació Memòria Contra la Tortura , ha enllestit la traducció del Protocol d’Istanbul. Aquest document, editat dins les sèries de “capacitació professional” de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, constitueix una eina fonamental en la lluita contra la tortura.

Alerta Solidària destaca la importància d’aquest protocol

Amb aquest treball, editat en català gràcies a l’Associació Memòria Contra la Tortura i gràcies també a l’Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura , els professionals mèdics tenen a les mans el manual que permet detallar, tècnicament i sistemàtica, els danys infringits a una persona a partir de les seqüeles observades en el cos. És per tant, una guia detallada per tal de reconèixer les tècniques de tortura més esteses i habituals entre els cossos policials.

Post a Comment

#SEGUEIX ALERTA A INSTAGRAM