Proposta de resolució al Parlament de Catalunya de suport als Bastoners Solidaris

Proposta de resolució al Parlament de Catalunya de suport als Bastoners Solidaris

 

La CUP-AE, ICV-EUiA i ERC va rebre ahir al Parlament de Catalunya dos veïns de la Vila de Gràcia que el setembre del 2012 van ser encausats després d’una actuació de la seva colla bastonera on es van mostra de dues fotografies de preses polítiques catalanes, donant suport al dret reconegut per la Carta Universals dels Drets Humans de complir condemna en una presó propera al seu domicili. Per aquest fet la Fiscalia de l’Audiència Nacional espanyola ha presentat una acusació per delicte penal, equiparant la denúncia social i solidària de la dispersió, amb un delicte d’enaltiment de terrorisme. Acusació que els comporta una petició de pena de presó de dos anys, inhabilitació durant 8 anys i una fiança de 3000 euros per responsabilitat civil per cadascun. Aquests fets han motivat un ampli moviment de suport al joves encausats a través de la campanya Bastoners Solidaris.

 

Per aquests motius, els grups de la CUP-AE, ICV-EUiA i ERC han decidir presentar les següent proposta de resolució.

 

A la Mesa del Parlament 

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Agnès Russiñol i Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

 

Exposició de motius 

El setembre del 2012, dos veïns de la Vila de Gràcia van ser encausats després de l’actuació de la seva colla bastonera arran de la mostra de dues fotografies de preses polítiques catalanes, donant suport al dret reconegut per la Carta Universals dels Drets Humans de complir condemna en una presó propera al seu domicili.

Dos mesos més tard, al novembre de 2012, aquestes persones van rebre una carta del fiscal de l’Audiència Nacional en la que demanava l’obertura del judici oral, sense cap mena d’acusació en particular, pels fets ocorreguts durant la Diada de l’11 de setembre de 2012. Cap d’ells va ser identificat en el moment dels fets, sinó que es demostra que han estat extretes de fitxers policials.

Aquest senzill gest, el de portar dues fotos, va comportar que la Fiscalia de l’Audiència Nacional presentés acusació per delicte penal, equiparant la denúncia social i solidària de la dispersió, amb un delicte d’enaltiment de terrorisme. Acusació que els comporta una petició de pena de presó de dos anys, inhabilitació durant 8 anys i una fiança de 3000 euros per responsabilitat civil per cadascun.

Atès que s’ha constituït el grup de suport BASTONERS SOLIDARIS, que integra diverses entitats i col•lectius preocupats pel retrocés en drets i llibertats i que consideren aquesta operació emmarcada en una política contra els moviments socials alternatius que ha comportat nombroses detencions des del 1996.

Per aquests motius, presenta la següent:

 

Proposta de resolució 

– El nostre desig del ràpid esclariment dels fets, solidaritzant-nos amb els dos ciutadans de Gràcia, perquè el procés judicial s’efectuï amb rigorositat i atenent els drets individuals front la justícia.

– I la nostra preocupació respecte que la causa judicial no sigui atesa per la justícia ordinària i es conegui, en canvi, per l’Audiència Nacional.

 

Palau del Parlament, 19 de març de 2014 

 

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Agnès Russiñol i Amat
Diputada del GP d’ERC

Post a Comment

#SEGUEIX ALERTA A INSTAGRAM