Una web per reforçar el control social

Una web per reforçar el control social

 

Ahir a la tarda, Manel Prat, director general dels Mossos d’Esquadra, va fer pública una pàgina creada al marge de tota legalitat. Pretén animar la població a denunciar als seus veïns i veïnes. Cercar la complicitat i la col·laboració ciutadana per tal de reconèixer, en alguna de les imatges que hi apareixen, una persona coneguda. La web de denúncia d’Interior, de manual repressiu i per a la vulneració de drets fonamentals, mostra imatges de persones ja conegudes pels Mossos per tal de crear un estat d’opinió contrari a la protesta social.


La pàgina de denúncia contra veïns i veïnes té una triple finalitat: en primer lloc propagandística, més mediàtica que efectiva en paràmetres policials i judicials. En segon lloc, pretén transmetre la por a la represàlia contra qui es mobilitza i justificar unes detencions que, sense cap mena de dubte, en iniciar-se mitjançant aquest canal deixaran molt feble el procediment emprat. Finalment, es presenta com a argument per a l’enduriment de les mesures normatives i penals que acabaran adreçades contra el conjunt de la població. Aquests dos darres objectius són propis del manual clàssic de la repressió: l’extensió de la por i assegurar-se l’adhesió de la ciutadania ben pensant en l’accpetació de totes les mesures de control i reforç del Poder.

 

Si bé la novetat és el mitjà emprat, som davant una escalada repressiva de manual. La lògica resposta del Poder contra un suposat descontrol, mai el de l’abús dels mercats i directrius polítiques liberals internacionals, sinó el que provoca la població cansada, indignada i conscient i que, en ús del seu legítim dret a la protesta, gosa sortir al carrer.

 

Distorsionar la realitat mitjançant la difusió de fotografies i vídeos inconnexes, que poden incórrer en delictes contra la presumpció d’innocència, dret a la intimitat, a la imatge, danys morals i dret a l’honorabilitat de les persones, contra la protecció a la imatge del menor d’edat, entre altres, per tal de difondre una percepció criminalitzada i preconcebuda de culpabilitat pretén legitimar la resposta, contra algunes poques persones en forma de detenció primer, però per després, i molt més greu, per justificar les modificacions legals destinades a restringir els drets fonamentals de la població. Drets com el de manifestació, de vaga i sindicació. Drets que, segons els manuals clàssics de repressió, han de ser retocats a mesura que la retallada en drets laborals han començat a provocar les primeres respostes socials importants.

 

Des d’Alerta Solidària veiem com, malgrat l’alarma social artificialment creada arran  de les mobilitzacions de la vaga general, i malgrat l’anunci de les extremes mesures repressives que es proposen, la societat civil, a diferència d’altres vegades no respon com desitjaria el Govern. La brutal càrrega criminalitzadora no afecta a les ganes de seguir prenent el carrer. Perquè la ràbia contra tantes injustícies, pel moment, pot més que la por que ens volen fer sentir.

 

La por a la repressió no està aconseguint els efectes esperats i, al contrari, la solidaritat creix, cap els tres vaguistes empresonats així com cap a la resta de persones represaliades per la seva participació en la vaga general.


Alerta Solidària treballa per combatre la repressió i la por, transmet un missatge de calma a les companyes independentistes i, amb el concurs de la resta d’organtitzacions de l’Esquerra Independentista afirmem que som pel bon camí.

 

Que el poble, poc a poc, desperta. Que no ens faran creure ni desdir.

Som aquí per vèncer. I guanyarem.

Post a Comment

#SEGUEIX ALERTA A INSTAGRAM